Pomůžeme Vám s okamžitým řešením elektrických závad. Volejte 605 739 188

Revize elektrických zařízení

Zajistíme pro vás revizi nového zařízení

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím.

Kontroly elektrických zařízení jsou prováděny dle provozních řádů a návodů k obsluze předepsaných výrobcem. Různými způsoby (pravidelnou prohlídkou, zkouškou, měřením, ...) se zjišťuje technický stav kontrolovaného elektrického zařízení.

 - Revize elektrických zařízení - Revize elektrických zařízení - Revize elektrických zařízení

Přihlásit se